RELATIONEL VELFÆRD

Nordisk Konference

Til maj 2020 åbner vi for sjette år i træk dørene for nogle intense og inspirerende konferencedage.

27. maj – 29. maj 2020

 

Konferencen finder sted på Krambugata 2, 7011 Trondheim, Norge
Her på siden finder du information om konferencen

Kort introduktion til dette års konference

Vi har fornøjelsen at invitere dig, dine kollegaer og relationelt nysgerrige praktikere og humanvidenskabsfolk til vores 6. Nordiske Konference. I år vil vi videreudvikle de tidligere års fokus: Når borgeren viser vej.

Hvorfor undersøger vi …?

Hvad kan du forvente på konferencen?

Konferencens mål er, at deltagerne i gennem samarbejde og kendskab til aktuel viden, tiltag og metoder, får værktøjer til at kunne udvikle løsninger til aktuelle velfærdsudfordringer i netop disse relationer. Løsninger, der vil inspirere til at iværksætte nye tiltag og initiativer rundt omkring i organisationerne. Keynotes og workshops vil være af højeste forskningsbaserede og faglige kaliber. Internationale – såvel som danske – profilerede forskere, eksperter, undervisere, ledere, konsulenter samt andre velfærdspraktikere udbyder keynotes og workshops med stor faglig klangbund. Vi kombinerer viden og praksis gennem alle oplæg, hvor workshopholderne inviterer egne kunder med på gulvet. Du får hermed del i en større mangfoldighed af de relationelle velfærdsfortællinger, som konstituerer sig rundt omkring i landets kommuner, organisationer og institutioner.

Programmet i 2019 inkluderer; præsentation og diskussion af relevante nordiske og internationale forskningsresultater, workshops hvor praktikere og ledere udforsker måder at udvikle organisatorisk kapacitet; og en ekstensiv sondering af praktiske cases, som tager sit udspring i den virkelige verden.

Der vil også være et hold af keynote oplægsholdere, hvor hver enkelt kort præsenterer et fokuseret emne, som har til formål stimulere en dialog med konferencedeltagerne.

For at konferencedeltagerne kan danne sig et overblik over mulighederne på konferencen, vil der i år også være Poster Sessions, hvor de, som skal afholde workshops, får muligheden for at give smagsprøver af de emner og aktiviteter, som de vil gennemgå via deres workshop.

Det foreløbige program for Relationel Velfærd 2020

Onsdag den 27. maj

Konferencen kommer i år til at bestå af en pre-konference dag.

Dagen bliver en introdag for deltagere, som gerne vil indføres i teorierne og baggrunden for relationel velfærd. 

Dagen kan tilkøbes i forbindelse med konferencedeltagelsen.

Dagen ledes af Professor Ottar Ness, NTNU og Jacob Storch, Joint Action Analytics.

Konference dagene kommer til at foregå torsdag den 28. maj og fredag den 29. maj:

Torsdag den 28. maj:

Formiddagen vil Key Note talere præsentere forskning, spændende perspektiver på ny velfærds praksis.

Eftermiddagen vil præsentere gennem workshops forskellige praksiseksempler fra både Norge og Danmark på nye velfærdsløsninger. Temaet er: ‘Når borgeren viser vejen’

Dagen vil rumme tid til refleksion og dialog.

Konferencemiddag

Fredag den 29. maj

Key Notes og praksis workshops med fokus på nye ledelses- og organisationspraksisser, der understøtter ny og samskabende velfærd, er omdrejningspunktet for dagen.

Start typing and press Enter to search