Relasjonell Velferd

Nordiske Konferanse

For mai 2021, for 7. år på rad, åpner vi dørene til noen intense og inspirerende konferansedager

26.-28. mai 2021

Her finner du fortløpende informasjon om konferansen

Vi har gleden av å invitere deg, dine kollegaer, og andre praktikere som er interessert i det relasjonelle til å delta i vår 6. Nordiske Konferanse. I år vil vi videreutvikle på de fokus områder vi har hatt i de tidligere år: Når borgeren viser vei.

Hva kan du forvente på konferansen?

Konferansens mål er at deltakerne får verktøy til å utvikle løsninger til aktuelle velferdsutfordringer gjennom samarbeid og kjennskap til aktuell viten, tiltak og metoder. Disse løsninger vil inspirere til å sette i gang nye tiltak og initiativer rundt omkring i organisasjonene. Keynotes og workshops vil være av høyeste forskningsbaserte og faglige nivå. Både danske og internasjonale profilerte forskere, eksperter undervisere, ledere, konsulenter samt andre velferdspraktikere står for workshops med stor faglig tyngde. Vi kombinerer viten og praksis gjennom alle opplegg, hvor ansvarlig for workshops inviterer egne kunder med på gulvet. Du får dermed del i et stort mangfold av relasjonelle velferdsfortellinger fra landets kommuner, organisasjoner og institusjoner.

Programmet i 2020 inkluderer: presentasjon og diskusjon av relevante nordiske og internasjonale forskningsresultater, workshops hvor praktikere og ledere utforsker måter å utvikle organisatorisk kapasitet, og innføring i praktiske cases som tar avsett i den virkelige verden.

Det blir også en gruppe keynote innleggs-holdere, hvor hver enkelt kort presenterer et fokusert emne som har til formål å stimulere dialog med konferansedeltakerne.

For at konferansedeltakerne skal kunne danne seg et overblikk over muligheten på konferansen, vil det også i år være Poster Sessions, hvor de som skal holde workshops får mulighet for å gi smaksprøver på de emnene og aktivitetene som de vil gjennomgå på sine workshops.

Programmet i 2020 inkluderer: presentasjon og diskusjon av relevante nordiske og internasjonale forskningsresultater, workshops hvor praktikere og ledere utforsker måter å utvikle organisatorisk kapasitet, og innføring i praktiske cases som tar avsett i den virkelige verden.

Det blir også en gruppe keynote innleggs-holdere, hvor hver enkelt kort presenterer et fokusert emne som har til formål å stimulere dialog med konferansedeltakerne.

For at konferansedeltakerne skal kunne danne seg et overblikk over muligheten på konferansen, vil det også i år være Poster Sessions, hvor de som skal holde workshops får mulighet for å gi smaksprøver på de emnene og aktivitetene som de vil gjennomgå på sine workshops.

Programmet finner du under “Konference”

..eller Ta kontakt for å høre, om konferansen kan være noe for deg

  Du kan også ringe på +45 70 60 50 97

  Våre samarbeidspartnere:

  Kristiansand kommune

  Kristiansand kommune

  Kristiansand kommune har 111 450 indbyggere, og ca 9000 ansatte. Kristiansand er optaget af at være en inkluderende, udadvendt og innovativ kommune. Udviklingen skal være kunstskabsbaseret og skal ske i dialog og sammenskabning med kommunens indbyggere.

  COK

  COK

  COK - Center for Offentlig Kompetanseutvikling er en forening som eies av de danske kommunene. Som læringspartner støtter vi kommuneutvikling og aktuelle velferdsreformer gjennom praksisbasert kompetanseutvikling for alle kommunale politikere, ledere og ansatte.

  Lent

  Lent

  Lent er Norges største fagmiljø innen styrkebasert prosessledelse og utviklingsarbeid. Vi er er et kompetansemiljø bestående av pedagoger, sosiologer, psykologer og kaospiloter. De siste 15 årene har vi bistått både offentlige og private organisasjoner med kurs/opplæring, veiledning, lederutviklingsprogram, fasilitering og annen tilrettelegging for læring og samskaping.

  IML

  IML

  IML - Institutt for Medskapende Ledelse AS er et konsulentselskap som tilbyr prosesskonsultasjonstjenester til private og offentlige virksomheter. IML ønsker å være en samarbeidspartner for organisasjoner og grupper, ledere og medarbeider som søker utvikling og endring.


  NTNU er et internasjonalt orientert universitet med hovedsete i Trondheim og campuser i Ålesund og Gjøvik.

  NTNU har teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil, en rekke profesjonsutdanninger og en stor faglig bredde som også inkluderer humaniora, samfunnsvitenskap, økonomi, medisin, helsevitenskap, utdanningsvitenskap, arkitektur, entreprenørskap, kunstfag og kunstnerisk virksomhet.


  Sentralen ønsker å samle innbyggere, forskere og praksis slik at vi kan finne ulike veier til gode liv. Sammen vil vi utforske hvordan morgendagens velferdssamfunn kan utformes. Grunnlaget er lagt i Universitetskommunesamarbeidet, FNs bærekraftsmål og i Trondheim kommunes nye strategi for sterke barnefellesskap, Stein, saks, papir, som er laget sammen med forskere, praktikere og et stort innbyggerlag.

  Trondheim Kommune

  Trondheim Kommune

  Trondheim kommune er en kommune i Norge som har vært veldig aktiv innen forskning og arbeid med relasjonell velferd og relasjonell kapasitet.

  Forfattere:

  Joint Action Analytics

  Joint Action Analytics

  Joint Action Analytics hjelper bedrifter med å bli flinkere til å samarbeide på tvers. Det er et kjent problem at når oppgaver krever tverrgående samarbeid, øker kompleksiteten i løsningen. I flere år har Joint Action Analytics hjulpet bedrifter med å jobbe metodisk og analytisk med utfordringene organisasjonen deres står overfor.

  Start typing and press Enter to search