Om Workshopfacilitatoren

positive aging

Kenneth Gergen

Prof. Emeritus. President TAOS Institute

Email:

kgergen1@swarthmore.edu

Om Workshoppen

Relationel Velfærd og Positiv Aldring

Der er et stadig stigende behov for velfærdsprogrammer for den voksende gruppe af aldrende. Meget lig værdierne indbygget velfærdsprogrammer generelt, er disse programmer præget af velvilje. En sådan orientering positionerer leverandørerne som nogen, der “gør godt” for dem, som ellers ikke kan klare sig. Selv om sådan en orientering er nærende for dem, som klarer sig godt, har den en tendens til at se bort fra modtagerens positive evner. I tilfældet med den aldrende befolkning er velviljemodellen særlig skadelig. De aldrende lider allerede under en gennemgribende kulturel stereotyp opfattelse af “aldring som forfald” og som undersøgelser antyder, er det at tro på stereotyper ensbetydende med en forringelse af ens følelse af at være veltilpas, et hastigere forfald og en reduktion af ens livslængde. I dette lys vil vi beskrive adskillige cases, hvor de aldrende er blevet bragt ind i beslutningsprocessen og dermed har fået understreget deres evner og styrker. Disse cases understøtter en relationel holdning til velfærd, hvor alle parter arbejder konstruktivt sammen for at opnå et fælles mål.

Start typing and press Enter to search