OM WORKSHOPFACILITATORERNE

DSC00128

Niels Christian Hvidt

Th.D, lektor

IMG_6654

Elisabeth Assing Hvidt

Ph.d., mag.art., post.doc.

OM WORKSHOPPEN

Relationel eksistenskommunikation i Sundhedsvæsenet

Vi ved det godt alle sammen: mennesket er et relationelt væsen. Som mennesker er vores liv kendetegnet ved, at vi ikke bare er os selv som uafhængige individer, men at vi indgår i relationer hele tiden til andre mennesker.

Når vi bliver syge eller ramt af krise har vi ekstra meget brug for ikke at skulle kunne klare os selv: Vi behøver vores netværk og vores relationer til at holde os oppe, støtte os og hjælpe os.
I sundhedsvæsenet, behøver vi en menneskelig og relationel håndtering af vores sygdom eller krise. Dette indebærer en behandling af det hele menneske og en opmærksomhed på dette menneskes eksistentielle og åndelige ressourcer og behov.

De sidste årtiers hastigt voksende biomedicinske udvikling har skabt fundamentet for specifik og kompetent sygdomsbehandling. Samtidigt er relationerne og den medmenneskelige kommunikation blevet sat voldsomt under pres. Sundhedsvæsenet er kendetegnet ved at være et mægtigt system, og ofte oplever både professionelle og borgere, at de relationer, der udgør deres meningskerne, drukner i systemet. Det relationelle er blevet minimeret og reduceret, selvom vi ved, at det er i relationerne og i den gode behandler-patient kommunikation, at indsatsen i forbindelse med udredning, diagnostisering, behandling, rehabilitering og palliation bliver mest effektiv og omkostningslav.

I denne workshop inddrages deltagerne derfor i et nyt, praksisnært forskningsfelt, startet ved Syddansk Universitet, der har fokus på relationelle og kommunikative mangler og ressourcer i mødet mellem behandler og patient.

Med afsæt i teoretisk viden og empiriske cases, der knytter sig til specifikke praksisfelter i sundhedsvæsenet, vil vi sammen med workshopdeltagerne udfolde og diskutere spørgsmål som:

  • Hvilke problemstillinger kan være aktuelle i sundhedsvæsenet i Danmark i relation til eksistentiel kommunikation?
  • Hvilke barrierer og udfordringer eksisterer der for en relationel, eksistentiel tilgang til patienten?
  • Hvordan klæder vi de sundhedsprofessionelle bedre på til at varetage eksistentielle og åndelige patientbehov?

Gennem en vekslen mellem teoretiske oplæg, videoklip med eksistentielle kommunikationssituationer samt refleksions- og diskussionsøvelser inviterer vi jer til at dele perspektiver og erfaringer fra jeres respektive livsverdener og praksisfelter.

Vi ser frem til at udfolde emnet med jer!

Workshoppen finder sted torsdag d. 23 juni kl. 10:00 – 11:00

Start typing and press Enter to search