Birgit VallaPsykolog

  Key-note:

  Vi må gå fra en transaksjonsmodell der velferd baserer seg på rettigheter til tjenester som skal gis innbyggeren, til en relasjonsmodell der tjenestene skaper velferd sammen med innbyggerne. Førstnevnte baserer seg på styringsideologien New Public Management, mens sistnevnte forutsetter tillitsbasert ledelse der tilbakemeldinger fra befolkningen avgjør om man lykkes. En slik endring i velferdstjenesten krever en stor mental snuoperasjon for velferdsNorge, men det er mulig. Denne keynoten forteller deg hvordan.

  Work-shop: Relasjonell velferd i praksis

  – Hva innebærer det å gjøre relasjonell velferd i praksis? De viktigste endringene skjer i tjenestenes dagligliv, og når store og små beslutninger skal tas. Birgit Valla gir en detaljert beskrivelse av hva det innebærer å jobbe etter prinsippene for relasjonene velferd i en psykisk helsetjeneste, og hvordan dette ser ut i praksis.

  Om Birgit Valla:

  Birgit Valla er utdannet psykolog, og er spesialist i klinisk psykologi. Hun har lang erfaring med å jobbe systematisk med tilbakemeldinger for å utvikle tjenester og terapeuter, både som kliniker og leder. Frem til september 2019 ledet hun Stangehjelpa i Stange kommune, en tjenestene som følger prinsippene for relasjonell velferd. Hun har skrevet artikler, kronikker og avisinnlegg. Hun er forfatter av boken Videre – Hvordan psykiske helsetjenester kan bli bedre

  Start typing and press Enter to search