Jacob BrixLektor i innovation og organisatorisk læring ved Aalborg Universitet

  Jacob holder key-note og workshop sammen med Nanna Møller Mortensen

  Key-note: Et organisatorisk perspektiv på samskabelse med brugere og borgere

  Samskabelse stiller nye krav til både ledelse og medarbejdere i offentlige organisationer, som i højere grad skal kunne håndtere øget kompleksitet og nye forventninger. Præsentationen starter med, at Nanna Møller Mortensen introducerer et rammeværktøj, som kan anvendes til at identificere og analysere det komplekse ’mulighedsrum for samskabelse’ som organisationen skaber for dennes medarbejdere. Herefter tager Jacob Brix over, og introducerer et rammeværktøj som kan anvendes til kommunikativt at igangsætte en forandringsproces, hvor målet er systemforandring mod en ’mere’ samskabende organisationskultur.

  Præsentationen baseres på:

  Mortensen, N.M., Brix, J., & Krogstrup, H. K. (2020). Reshaping the hybrid role of public servants: Identifying the opportunity space for co-production and the enabling skills required by professional co-producers. In Palgrave Handbook of the Public Servant. Palgrave Macmillan.

  Krogstrup, H. K., & Brix, J. (2019). Co-produktion i den offentlige sektor: Brugerinvolvering i kvalitetsudvikling. Hans Reitzels Forlag.

  Workshop:

  Workshoppen tager udgangspunk i, hvordan man kan anvende de præsenterede rammeværktøjer og med disse igangsætte interne analyser af eksisterende praksis. Formålet er, at igangsætte refleksion over, hvordan værktøjerne kan anvendes hjemme i egen organisation, og målet er, at deltagerne får en forståelse af, hvordan man kan igangsætte dialog rettet mod forandring af egen praksis, så det, der forventes fra politisk side kan realiseres i praksis.

  Jacob Brix er lektor i innovation og organisatorisk læring ved Aalborg Universitet, Danmark. Som medlem af forskergruppen ’Capacity Building & Evaluation’, forsker han i, hvordan organisationer og deres medlemmer opøver evnen til at skabe en balance mellem drifts- og innovationsaktiviteter i praksis, samtidig med at medarbejderne og ledelsen opøver evnen til at kunne varetage aktiviteter til at ’drifte’ og ’innovere’. Jacob er ErhvervsPhD og Ph.d. fra Aarhus Universitet, Danmark

  Start typing and press Enter to search