Nanna Møller MortensenOffentlig ErhvervsPhDstipendiat ved Aalborg Kommunes Ældre- Handicapforvaltning og Aalborg Universitet

Nanna holder key-note og workshop sammen med Jacob Brix

Key-note: Et organisatorisk perspektiv på samskabelse med brugere og borgere

Samskabelse stiller nye krav til både ledelse og medarbejdere i offentlige organisationer, som i højere grad skal kunne håndtere øget kompleksitet og nye forventninger. Præsentationen starter med, at Nanna Møller Mortensen introducerer et rammeværktøj, som kan anvendes til at identificere og analysere det komplekse ’mulighedsrum for samskabelse’ som organisationen skaber for dennes medarbejdere. Herefter tager Jacob Brix over, og introducerer et rammeværktøj som kan anvendes til kommunikativt at igangsætte en forandringsproces, hvor målet er systemforandring mod en ’mere’ samskabende organisationskultur.

Præsentationen baseres på:

Mortensen, N.M., Brix, J., & Krogstrup, H. K. (2020). Reshaping the hybrid role of public servants: Identifying the opportunity space for co-production and the enabling skills required by professional co-producers. In Palgrave Handbook of the Public Servant. Palgrave Macmillan.

Krogstrup, H. K., & Brix, J. (2019). Co-produktion i den offentlige sektor: Brugerinvolvering i kvalitetsudvikling. Hans Reitzels Forlag.

Workshop:

Workshoppen tager udgangspunk i, hvordan man kan anvende de præsenterede rammeværktøjer og med disse igangsætte interne analyser af eksisterende praksis. Formålet er, at igangsætte refleksion over, hvordan værktøjerne kan anvendes hjemme i egen organisation, og målet er, at deltagerne får en forståelse af, hvordan man kan igangsætte dialog rettet mod forandring af egen praksis, så det, der forventes fra politisk side kan realiseres i praksis.

Nanna Møller Mortensen er Offentlig ErhvervsPhD-stipendiat ved Aalborg Kommunes Ældre- Handicapforvaltning og Aalborg Universitet, Danmark. Som medlem af forskergruppen ’Capacity Building & Evaluation’ forsker hun i co-produktion og de nye roller som offentlige frontmedarbejdere tilskrives og tilskriver sig selv, når behovet for samskabelse med borgere indtræder i offentlige organisationer.

Start typing and press Enter to search