Ottar NessProfessor, Norwegian University of Science and Technology (NTNU)

    Ottar Ness, PhD. Professor i rådgivningsvitenskap ved Norwegian University of Science and Technology (NTNU), professor i psykisk helsearbeid ved Høgskolen i Sørøst-Norge og Nord universitet. Ottar har over lengre tid drevet med aksjonsforskning innen for recovery og samarbeidende praksiser innen psykisk helse- og rusfeltet. I denne forskningen har han samarbeidet med både personer som strever med psykisk uhelse, deres pårørende og fagpersoner.

    Tema:
    Relasjonell recovery. Recovery er et sentralt paradigmeskifte innenfor arbeide at personer som strever med psykisk helse- og rusutfordringer kan leve gode liv i de lokalmiljøene de lever og bor i. Dette har bidratt til kunnskap og praksiser om at fagpersoner må arbeide på andre måter for å støtte personers recoveryprosess. Forskningen fra recovery viser at medisiner og terapi kommer langt ned på listen over hva som er nyttig og hjelpsomt for personers recoveryprosess. I denne presentasjonen vil jeg gå inn i hva recovery kan være og hvordan man arbeider med relasjonell recovery.

    Start typing and press Enter to search