Ottar NessProfessor, Norwegian University of Science and Technology (NTNU)

Ottar Ness, PhD. Professor i rådgivningsvitenskap ved Norwegian University of Science and Technology (NTNU), professor i psykisk helsearbeid ved Høgskolen i Sørøst-Norge og Nord universitet. Ottar har over lengre tid drevet med aksjonsforskning innen for recovery og samarbeidende praksiser innen psykisk helse- og rusfeltet. I denne forskningen har han samarbeidet med både personer som strever med psykisk uhelse, deres pårørende og fagpersoner.

Start typing and press Enter to search

Carsten Hornstrup Relationel Velfærd Relational Welfare