Vidensportal

På denne side kan du finde artikler, slides,
præsentationer, video materiale og billeder fra tidligere
konferencer om Relationel Velfærd.

Materiale fra den Nordiske Konference Relationel Velfærd 2019

Her finder du materiale fra årets konference om Relationel Velfærd 2019.
Siden opdateres løbende med mere indhold fra årets konference.

Powerpoint slides fra oplæg fra årets Relationel Velfærd konference

Sammen med borgeren

Få et nærmere kig på dette powerpoint slides fra deres oplæg på Relationel Velfærd konferencen anno 2019.

Af: Henrik Abildtrup & Kristine Rødgaard Andersen, Rødovre Kommune

Myndighedsrolle og borgerrettigheder

Få et nærmere kig på dette powerpoint slides fra hendes oplæg på Relationel Velfærd konferencen anno 2019.

Af: Mette Damgård Dall, jurist Aarhus Kommune

Relasjonell Velferd på Grunn av - eller på tross av stedet?

Få et nærmere kig på dette powerpoint fra deres oplæg på Relationel Velfærd konferencen anno 2019

Af: Are Risto Øyasæther, Magnhild Nordal Eggesbø & Elisabeth Lund Windnes, Trondheim Kommune

Myndighedsfunktionen i børne- og ungeområdet i Haderslev kommune

Få et nærmere kig på dette powerpoint fra deres oplæg på Relationel Velfærd konferencen anno 2019

Af: Henning Riistofte & Thomas Vestergaard Andersen, Haderslev Kommune

Velfærdsydelser som tværfagligt samarbejde

Få et nærmere kig på dette powerpoint slides fra hans oplæg på Relationel Velfærd konferencen anno 2019.

Af: John Møldrup, COK

Relationel velfærd, bedring og velvære i arbejdet med psykisk helbred

Få et nærmere kig på dette powerpoint fra deres oplæg på Relationel Velfærd konferencen anno 2019

Af: Ottar Ness og Jacob Storch

Den tværfaglige koordineringsmodel i Hedensted Kommune

Få et nærmere kig på dette powerpoint fra deres workshop på Relationel Velfærd konferencen anno 2019

Af: Carsten Hornstrup & Marianne Berthelsen

Brugerdeltagelse i evaluering

Få et nærmere kig på dette powerpoint fra hendes workshop på Relationel Velfærd konferencen anno 2019

Af: Hanne Kathrine Krogstup

Målet om samskabelse er capacity building

Få et nærmere kig på dette powerpoint fra hendes workshop på Relationel Velfærd konferencen anno 2019

Af: Hanne Kathrine Krogstup

Når frivillige samarbejder

Få et nærmere kig på dette powerpoint slides fra hendes oplæg på Relationel Velfærd konferencen anno 2019.

Af: Lea Gaulshøj Thomsen, Selvhjælp Silkeborg

Opgang til opgang

Få et nærmere kig på dette powerpoint fra deres oplæg på Relationel Velfærd konferencen anno 2019

Af: Pernille Randrup-Thomsen & Mathias Bruhn Lohmann, SUS

Relationel Velfærd

Få et nærmere kig på deres powerpoint slides fra deres keynote på Relationel Velfærd konferencen anno 2019.

Af: Carsten Hornstrup & Marianne Berthelsen

Samskabelse - målet er at brugerne opøver evnen til at nå egne mål

Få et nærmere kig på powerpoint slides fra hendes keynote på Relationel Velfærd konferencen anno 2019.

Af: Hanne Kathrine Krogstup

Billeder fra årets Relationel Velfærd konference

Materiale fra de forgående Relationel Velfærd Konferencer.

Her finder du materiale fra de foregående konferencer om Relationel Velfærd.

Videoer af oplæg fra Relationel Velfærd konference 2018

Carsten Hornstrup og Lotte Bøgh Andersen om lederskab

Jacob Storch - Myndiggørende myndighed

Marianne Berthelsen om den tidlige indsats med Relationel Kapacitet

Karl Tomm - Mødet mellem professionelle og sårbare

Niels Højberg om lederskab og relationel velfærd

WIJEindhoven

Hillary Cottam on relational welfare and engaging civic society

Ottar Ness om recovery baseret praksis

Powerpoint slides fra oplæg fra Relationel Velfærd konference 2018

Relationel Kapacitet: Ledelse af Relationel Velfærd

Få et nærmere kig på Carsten Hornstrups powerpoint slides fra hans oplæg på Relationel Velfærd konferencen anno 2018.

Af: Carsten Hornstrup

Lederskab

Sammen med Lotte Bøgh Andersen fra Aarhus Universitet, gav Carsten Hornstrup et oplæg om lederskab og det nye institut, Kronprins Frederiks Institut for Ledelse. Hent slides her!

Af: Carsten Hornstrup og Lotte Bøgh Andersen

Tidlig indsats med Relationel Kapacitet i Hedensted kommune

TIDLIG INDSATS MED RELATIONEL KAPACITET I HEDENSTED KOMMUNE

Af: Marianne Berthelsen

Recovery and Recovery-oriented Practice

“Life is not an outcome
Living a meaningful life and contributing to the society”

Download Ottar Ness slides about Recovery and Recovery-oriented Practice here!

Af: Ottar Ness

Åben Dialog og Recovery – om dialogiske og netværksorienterede bevægelser

Åben Dialog og Recovery – om dialogiske og netværksorienterede bevægelser

Hent slides fra Aarhus Kommunes workshop her.

Af: Aarhus Kommune

Hjørringmodellen

Investering i arbejdsrettet rehabilitering

Hjørring Kommune gav et oplæg om hvordan deres selvbetitlede model, Hjørring modellen, har forbedret kommunen.

Af: Morten Agerdal og Torben Birkeholm

Niels Højbjergs oplæg

“Verden ændrer sig, Velfærden ændrer sig

-og lederskabet må følge med”

Af: Niels Højbjerg

Myndighed

Få et nærmere kig på Jacob Storchs powerpoint slides fra hans oplæg på Relationel Velfærd konferencen anno 2018.

Af: Jacob Storch

Billeder fra Relationel Velfærd konference 2018

Artikler og slides

Relational Welfare

The welfare state is based on an outdated, transactional model, and needs to be replaced with something that is shared, collective and relational.

Af: Hilary Cottam

Kommune Betyder Fællesskab

I Billund Kommune siger de, at ”sammen finder vi ud af det”. Udover at være en mundret, jysk formulering viser det også retningen for kommunens arbejde med en velfærd, der i højere grad skabes, der hvor mennesker mødes, frem for at kunne måles og vejes som standardydelser.

Af: MandagMorgen

Relationel Velfærd er fremtidens velfærd

“Velfærdsstaten bygger på en forældet transaktionsbaseret model og bør derfor erstattes af noget fælles, kollektivt og relationelt.”

Af: Hilary Cottam

STRATEGISK STORYTELLING Stærke hverdagshistorier viser, at fremtiden allerede er ankommet

“En relationel forståelse af velfærd stiller helt nye krav til de organisationer, der arbejder med velfærd, både i offentlig, privat og tredje sektor. Vi er midt i et regulært paradigmeskifte i velfærdssamfundet, der kræver betydelige forandringer i den måde, vi arbejder med velfærd på. Heldigvis er hjælpen til at understøtte den nødvendige forandring nær, for en strategisk brug af gode historier fra hverdagen kan være et effektivt værktøj til at skabe forståelse, accept og mening og derigennem succesfulde forandringer.”

Af: Morten Hyllegaard

PP-slides fra konferencen 2017

Slides fra Stadsdirektør Niels Højbergs keynote på den Internationale Konference Relationel Velfærd 2017

Af: Stadsdirektør Niels Højberg

Medarbejder med vilje

I dagens velfærdsdebat konkurrerer to fortællinger. Den ene handler om forringelser og afvikling af velfærdsstaten. Den anden handler om, at vi sammen – ved at aktivere de ressourcer, som findes hos borgerne – kan forbedre velfærden.

Af: MandagMorgen

Medarbejder med vilje

I denne præsentation kan du læse mere om Social Impact af Relationel Velfærd.

Af: Jacob Storch

Ledelse funderet i et menneskesyn

Det handler om menneskesynet, der som en bevidst og retningsangivende grundsten, navigerer arbejdspladsernes dagligdag, beslutninger og værdier.

Af: Institut for Relationspsykologi

RELATIONEL SAMSKABELSE OG RELATIONEL VELFÆRD – En værdibaseret tilgang til social trivsel

Samskabelse bygger på den enkle erkendelse af, at mange resultater ikke kan opnås uden samarbejde og medvirken fra klienterne. En lang række vigtige resultater kan kun opnås, hvis klienterne er dybt engagerede og er villige til at ændre adfærd. Som handlekraftige medskabere frem for passive modtagere af ydelser kan klienterne bidrage til, at de ønskede resultater opnås.

Af: Janet Boguslaw og Jody Hoffer Gittell

PP-slides fra konferencen 2017

Slides fra Jacob Storchs keynote på den Internationale Konference Relationel Velfærd 2017

Af: Jacob Storch

Leder på kanten

Velfærd er noget, vi skaber sammen i vores relationer til hinanden. Når vi er på arbejde, når vi har fri, og når vi er sammen med hinanden. Som forældre, søskende, pårørende, venner, kollegaer og medborgere.

Af: MandagMorgen

Kommune Forfra

“KOMMUNE FORFRA – Aarhus gentænker velfærden” er et nyt indspil i en diskussionen om, hvor stor en rolle det offentlige kan – og skal – spille i fremtidens velfærdssamfund og hvordan borgerne kan – og skal – spille med.

Af: MandagMorgen

Mod mere og bedre velfærd

Relationel Praksis er et e-tidsskrift om ledelse og organisationsudvikling. Dette temanummer har titlen: MOD MERE OG BEDRE VELFÆRD GENNEM DIALOGISK ORGANISATIONSUDVIKLING – gode erfaringer fra et stort udviklingsprojekt i Billund Kommune

Af: Storch & Nørgaard

Vi vil også snyde problemet!

Ressourceorienterende velfærdsinitiativer etablerer sig som afsæt for en grundlæggende ny fortælling om, at vores velfærd kan forbedres i samspil med borgeren. På Brohuset har de udviklet en ny socialpædagogik, der virker. Læs med!

Af: Granhof Juhl & Nørgaard

PP-slides fra konferencen 2017

Slides fra Hilary Cottam og Jennie Winhalls keynote på den Internationale Konference Relationel Velfærd 2017

Af: Hilary Cottam & Jennie Winhall

PP-slides fra konferencen 2017

Slides fra Karl Tomms keynote på den Internationale Konference Relationel Velfærd 2017

Af: Karl Tomm

Videoer

Relational Welfare

Relational Coproduction

Velfærd skabes sammen

About Relations

Collaborative Identities

KEYNOTE: OLE SØRENSEN

"Kommune" means Community

Setting a Political Agenda

TEASER Konference Relationel Velfærd

TEASER Konference Relationel Velfærd

Fra System- til Relationsvelfærd

KEYNOTE: HILARY COTTAM, JENNIE WINHALL & ANNA FJELDSTED

TEASER Konference Relationel Velfærd

Hvorfor Relationel Velfærd?

Keynote: Hilary Cottam

Fra faste procedurer til samarbejde

Relationel dannelse

KEYNOTE: KARL TOMM

Start typing and press Enter to search