Vidensportal

På denne side kan du finde artikler, slides,
præsentationer, video materiale og billeder fra tidligere
konferencer om Relationel Velfærd.

Billeder fra den Internationale Konference Relationel Velfærd 2018.

Her finder du billeder fra årets konference om Relationel Velfærd 2018.
Siden opdateres løbende med mere indhold fra årets konference.

Video

Her finder du små og introducerende videoer, der alle relaterer til dagsordenen Relationel Velfærd. Du kan blandt andet se eller gense keynotes fra den Internationale Konference Relationel Velfærd 2015 og 2016.

Relational Welfare

Relational Coproduction

Velfærd skabes sammen

About Relations

Collaborative Identities

KEYNOTE: OLE SØRENSEN

"Kommune" means Community

Setting a Political Agenda

TEASER Konference Relationel Velfærd

TEASER Konference Relationel Velfærd

Fra System- til Relationsvelfærd

KEYNOTE: HILARY COTTAM, JENNIE WINHALL & ANNA FJELDSTED

TEASER Konference Relationel Velfærd

Hvorfor Relationel Velfærd?

Keynote: Hilary Cottam

Fra faste procedurer til samarbejde

Relationel dannelse

KEYNOTE: KARL TOMM

Artikler

Vi inviterer dig her til at læse mere om Relationel Velfærd.

Relational Welfare

The welfare state is based on an outdated, transactional model, and needs to be replaced with something that is shared, collective and relational.

Af: Hilary Cottam

Kommune Betyder Fællesskab

I Billund Kommune siger de, at ”sammen finder vi ud af det”. Udover at være en mundret, jysk formulering viser det også retningen for kommunens arbejde med en velfærd, der i højere grad skabes, der hvor mennesker mødes, frem for at kunne måles og vejes som standardydelser.

Af: MandagMorgen

Relationel Velfærd er fremtidens velfærd

“Velfærdsstaten bygger på en forældet transaktionsbaseret model og bør derfor erstattes af noget fælles, kollektivt og relationelt.”

Af: Hilary Cottam

STRATEGISK STORYTELLING Stærke hverdagshistorier viser, at fremtiden allerede er ankommet

“En relationel forståelse af velfærd stiller helt nye krav til de organisationer, der arbejder med velfærd, både i offentlig, privat og tredje sektor. Vi er midt i et regulært paradigmeskifte i velfærdssamfundet, der kræver betydelige forandringer i den måde, vi arbejder med velfærd på. Heldigvis er hjælpen til at understøtte den nødvendige forandring nær, for en strategisk brug af gode historier fra hverdagen kan være et effektivt værktøj til at skabe forståelse, accept og mening og derigennem succesfulde forandringer.”

Af: Morten Hyllegaard

PP-slides fra konferencen 2017

Slides fra Stadsdirektør Niels Højbergs keynote på den Internationale Konference Relationel Velfærd 2017

Af: Stadsdirektør Niels Højberg

Medarbejder med vilje

I dagens velfærdsdebat konkurrerer to fortællinger. Den ene handler om forringelser og afvikling af velfærdsstaten. Den anden handler om, at vi sammen – ved at aktivere de ressourcer, som findes hos borgerne – kan forbedre velfærden.

Af: MandagMorgen

Medarbejder med vilje

I denne præsentation kan du læse mere om Social Impact af Relationel Velfærd.

Af: Jacob Storch

Ledelse funderet i et menneskesyn

Det handler om menneskesynet, der som en bevidst og retningsangivende grundsten, navigerer arbejdspladsernes dagligdag, beslutninger og værdier.

Af: Institut for Relationspsykologi

RELATIONEL SAMSKABELSE OG RELATIONEL VELFÆRD – En værdibaseret tilgang til social trivsel

Samskabelse bygger på den enkle erkendelse af, at mange resultater ikke kan opnås uden samarbejde og medvirken fra klienterne. En lang række vigtige resultater kan kun opnås, hvis klienterne er dybt engagerede og er villige til at ændre adfærd. Som handlekraftige medskabere frem for passive modtagere af ydelser kan klienterne bidrage til, at de ønskede resultater opnås.

Af: Janet Boguslaw og Jody Hoffer Gittell

PP-slides fra konferencen 2017

Slides fra Jacob Storchs keynote på den Internationale Konference Relationel Velfærd 2017

Af: Jacob Storch

Leder på kanten

Velfærd er noget, vi skaber sammen i vores relationer til hinanden. Når vi er på arbejde, når vi har fri, og når vi er sammen med hinanden. Som forældre, søskende, pårørende, venner, kollegaer og medborgere.

Af: MandagMorgen

Kommune Forfra

“KOMMUNE FORFRA – Aarhus gentænker velfærden” er et nyt indspil i en diskussionen om, hvor stor en rolle det offentlige kan – og skal – spille i fremtidens velfærdssamfund og hvordan borgerne kan – og skal – spille med.

Af: MandagMorgen

Mod mere og bedre velfærd

Relationel Praksis er et e-tidsskrift om ledelse og organisationsudvikling. Dette temanummer har titlen: MOD MERE OG BEDRE VELFÆRD GENNEM DIALOGISK ORGANISATIONSUDVIKLING – gode erfaringer fra et stort udviklingsprojekt i Billund Kommune

Af: Storch & Nørgaard

Vi vil også snyde problemet!

Ressourceorienterende velfærdsinitiativer etablerer sig som afsæt for en grundlæggende ny fortælling om, at vores velfærd kan forbedres i samspil med borgeren. På Brohuset har de udviklet en ny socialpædagogik, der virker. Læs med!

Af: Granhof Juhl & Nørgaard

PP-slides fra konferencen 2017

Slides fra Hilary Cottam og Jennie Winhalls keynote på den Internationale Konference Relationel Velfærd 2017

Af: Hilary Cottam & Jennie Winhall

PP-slides fra konferencen 2017

Slides fra Karl Tomms keynote på den Internationale Konference Relationel Velfærd 2017

Af: Karl Tomm

Start typing and press Enter to search